Therapy

Titel Sectie Menu positie
urosepsis Therapie Sepsis
typhlitis (neutropene enterocolitis) Therapie Intra-abdominale infecties
Trichuriasis (Trichuris trichiura) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Trichomonas vaginalis Therapie Tropische en Parasitaire infecties
toxic shock syndroom Therapie Huid en weke delen
Taeniasis (volwassen lintworm - Taenia saginata / Taenia solium) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Strongyloidasis – Acute infectie / Gastrointestinale infectie (Strongyloides stercoralis) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Strongyloidasis (Hyperinfectie - Strongyloides stercoralis) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
staphylococcal scalded skin syndrome Therapie Huid en weke delen
Spondylodiscitis acuta Therapie Botten en gewrichten
sinusitis Therapie Oor, neus en sinussen
sepsis/bacteriemie bij centraal veneuze lijn/catheter: algemene informatie Therapie Sepsis
sepsis/bacteriemie - behandelduur Therapie Sepsis
sepsis/bacteriemie - algemene principes therapie Therapie Sepsis
sepsis, niet-neonataal - onbekende verwekker Therapie Sepsis
sepsis, neonataal - onbekende verwekker Therapie Sepsis
sepsis, bij neutropenie Therapie Sepsis
sepsis - vermoedelijk focus tractus digestivus Therapie Sepsis
sepsis - vermoedelijk focus tractus urogenitalis Therapie Sepsis
sepsis - vermoedelijk focus cholangitis Therapie Sepsis
Schistosomiasis (Schistosoma spp.) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Schaamluis (Pthirus pubis) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Scabiës (Sarcoptes scabiei) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
roodvonk Therapie Huid en weke delen
pyelonefritis Therapie Nieren en urinewegen
preseptale cellulitis orbitae Therapie Oog
postseptale cellulitis orbitae - onbekende verwekker Therapie Oog
Pneumonie, hospital acquired Therapie Onderste luchtwegen
Pneumonie na (bijna-)verdrinking Therapie Onderste luchtwegen
pleuraempyeem Therapie Onderste luchtwegen
peritonitis - secundair (perforatie) Therapie Intra-abdominale infecties
peritonitis - primair (SBP) Therapie Intra-abdominale infecties
peritonitis - bij CAPD, onbekende verwekker Therapie Intra-abdominale infecties
pericarditis (purulent) Therapie Hart en thorax
parafaryngeaal/retrofaryngeaal abces Therapie Mouth and upper respiratory tract
pancreatitis, necrotiserend Therapie Intra-abdominale infecties
otitis media Therapie Oor, neus en sinussen
otitis externa maligna Therapie Oor, neus en sinussen
otitis externa Therapie Oor, neus en sinussen
Osteomyelitis acuta - onbekende verwekker Therapie Botten en gewrichten
osteomyelitis - chronisch Therapie Botten en gewrichten
Onchocerciasis (Onchocerca volvulus) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
odontogeen abces/infectie Therapie Mouth and upper respiratory tract
necrotiserende enterocolitis Therapie Intra-abdominale infecties
myiasis - vliegenlarven Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Myiasis (Cordylobia anthropophaga, Dermatobia hominis, Calliphora species, Lucilla species) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
mondbodemflegmone/submandibulair abces Therapie Mouth and upper respiratory tract
Mijnworminfectie (Ancylostoma duodenale, Necator americanus) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
meningitis (secundair) - onbekende verwekker Therapie Centraal zenuwstelsel
meningitis (primair) - onbekende verwekker Therapie Centraal zenuwstelsel
mediastinitis Therapie Hart en thorax
mastoiditis acuta Therapie Oor, neus en sinussen
Malaria tropica (Plasmodium falciparum) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
malaria tertiana (Plasmodium vivax / ovale) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
malaria quartana (Plasmodium malariae) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Malaria - onbekende verwekker Therapie Tropische en Parasitaire infecties
longabces Therapie Onderste luchtwegen
laryngo-tracheo-bronchitis Therapie Mouth and upper respiratory tract
Larva migrans cutanea (Creeping eruption - Ancylostoma spp.) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
invasieve schimmelinfectie (aangetoond of verdenking) Therapie Systemische schimmelinfecties
Influenza - adviezen ten aanzien van empirische therapie oseltamivir Therapie Virale infecties
impetigo Therapie Huid en weke delen
Hymenolepiasis (Hymenolepis nana en Hymenolepis) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Hoofdluis (Pediculosis humanus) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
hersenabces - onbekende verwekker Therapie Centraal zenuwstelsel
herpes zoster ophtalmicus Therapie Oog
herpes zoster (gordelroos, herpes zoster ophtalmicus) Therapie Virale infecties
herpes stomatitis (vanaf 6 weken) Therapie Virale infecties
herpes neonatorum (tot 6 weken) Therapie Virale infecties
herpes keratitis (vanaf 6 weken) Therapie Virale infecties
herpes genitalis Therapie Virale infecties
herpes encefalitis (vanaf 6 weken) Therapie Virale infecties
hemolytisch uremisch syndroom (HUS) Therapie Nieren en urinewegen
Helicobacter pylori Therapie Gastrointestinale infecties
Giardia lamblia Therapie Tropische en Parasitaire infecties, Gastrointestinale infecties
gastroenteritis Therapie Gastrointestinale infecties
furunkel Therapie Huid en weke delen
fasciitis necroticans Therapie Huid en weke delen
faryngitis / tonsillitis Therapie Mouth and upper respiratory tract
erysipelas Therapie Huid en weke delen
epiglottitis Therapie Mouth and upper respiratory tract
epididymo-orchitis Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
Enterobiasis (Enterobius vermicularis) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
endocarditis, natieve klep - empirisch Therapie Hart en thorax
endocarditis, kunstmateriaal in situ - empirisch Therapie Hart en thorax
endocarditis – algemene principes Therapie Hart en thorax
ecthyma ulcus Therapie Huid en weke delen
ecthyma gangrenosum Therapie Huid en weke delen
Echinococcose (hydatide / cysteuze echinococcose - Echinococcus granulosus) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Echinococcose (alveolaire echinococcose - Echinococcus multilocularis) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Dientamoeba fragilis Therapie Tropische en Parasitaire infecties, Gastrointestinale infecties
Cystoisosporidiose Therapie Tropische en Parasitaire infecties
cystitis Therapie Nieren en urinewegen
Cryptosporidiosis (Cryptosporidium spp.) Therapie Tropische en Parasitaire infecties, Gastrointestinale infecties
conjunctivitis - ophthalmia neonatorum Therapie Oog
Congenitale toxoplasmose Therapie Tropische en Parasitaire infecties
congenitale CMV infectie Therapie Virale infecties
comm-acq pneumonie - onbek verw Therapie Onderste luchtwegen
cholangitis Therapie Intra-abdominale infecties
cervicale lymfadenitis, acuut Therapie Mouth and upper respiratory tract
cellulitis Therapie Huid en weke delen
candidemie / gedissemineerde candidiasis Therapie Systemische schimmelinfecties
candida oesofagitis Therapie Systemische schimmelinfecties
brucellose Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Bordetella pertussis (kinkhoest) Therapie Onderste luchtwegen
Blastocytose (Blastocystis spp.) Therapie Tropische en Parasitaire infecties, Gastrointestinale infecties
bijtwonden Therapie Huid en weke delen
balanitis Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
bacteriurie - asymptomatisch Therapie Nieren en urinewegen
bacteriële vaginose (Gardnerella) Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
Ascariasis (Ascaris lumbricoides of Ascaris spp. / spoelworm) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Artritis, septisch - onbekende verwekker Therapie Botten en gewrichten
artritis, Lyme Therapie Botten en gewrichten
appendicitis Therapie Intra-abdominale infecties
antibiotica-geassocieerde diarree - Clostridium difficile Therapie Gastrointestinale infecties
Amoebiasis (Entamoeba histolytica) Therapie Tropische en Parasitaire infecties, Gastrointestinale infecties
Amoebenabces lever (Entamoeba histolytica) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
amoebenabces (Entamoeba histolytica) Therapie Intra-abdominale infecties
adnexitis/salpingitis/pelvic inflammatory disease (PID) Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
(Neuro)cysticercosis (parenchymateuze neurocysticercosis - Taenia solium) Therapie Tropische en Parasitaire infecties