Titel Sectie Menu positie
urosepsis Therapie Sepsis
typhlitis (neutropene enterocolitis) Therapie Intra-abdominale infecties
toxic shock syndroom Therapie Huid en weke delen
staphylococcal scalded skin syndrome Therapie Huid en weke delen
Spondylodiscitis acuta Therapie Botten en gewrichten
sinusitis Therapie Oor, neus en sinussen
sepsis/bacteriemie bij centraal veneuze lijn/catheter: algemene informatie Therapie Sepsis
sepsis/bacteriemie - behandelduur Therapie Sepsis
sepsis/bacteriemie - algemene principes therapie Therapie Sepsis
sepsis, niet-neonataal - onbekende verwekker Therapie Sepsis
sepsis, neonataal - onbekende verwekker Therapie Sepsis
sepsis, bij neutropenie Therapie Sepsis
sepsis - vermoedelijk focus tractus digestivus Therapie Sepsis
sepsis - vermoedelijk focus tractus urogenitalis Therapie Sepsis
sepsis - vermoedelijk focus cholangitis Therapie Sepsis
roodvonk Therapie Huid en weke delen
pyelonefritis Therapie Nieren en urinewegen
preseptale cellulitis orbitae Therapie Oog
postseptale cellulitis orbitae - onbekende verwekker Therapie Oog
Pneumonie, hospital acquired Therapie Onderste luchtwegen
Pneumonie na (bijna-)verdrinking Therapie Onderste luchtwegen
pleuraempyeem Therapie Onderste luchtwegen
peritonitis - secundair (perforatie) Therapie Intra-abdominale infecties
peritonitis - primair (SBP) Therapie Intra-abdominale infecties
peritonitis - bij CAPD, onbekende verwekker Therapie Intra-abdominale infecties
pericarditis (purulent) Therapie Hart en thorax
parafaryngeaal/retrofaryngeaal abces Therapie Mouth and upper respiratory tract
pancreatitis, necrotiserend Therapie Intra-abdominale infecties
otitis media Therapie Oor, neus en sinussen
otitis externa maligna Therapie Oor, neus en sinussen
otitis externa Therapie Oor, neus en sinussen
Osteomyelitis acuta - onbekende verwekker Therapie Botten en gewrichten
osteomyelitis - chronisch Therapie Botten en gewrichten
odontogeen abces/infectie Therapie Mouth and upper respiratory tract
necrotiserende enterocolitis Therapie Intra-abdominale infecties
myiasis - vliegenlarven Therapie Tropische en Parasitaire infecties
mondbodemflegmone/submandibulair abces Therapie Mouth and upper respiratory tract
meningitis (secundair) - onbekende verwekker Therapie Centraal zenuwstelsel
meningitis (primair) - onbekende verwekker Therapie Centraal zenuwstelsel
mediastinitis Therapie Hart en thorax
mastoiditis acuta Therapie Oor, neus en sinussen
malaria tropica (Plasmodium falcarium) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
malaria tertiana (Plasmodium vivax / ovale) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
malaria quartana (Plasmodium malariae) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
longabces Therapie Onderste luchtwegen
laryngo-tracheo-bronchitis Therapie Mouth and upper respiratory tract
invasieve schimmelinfectie (aangetoond of verdenking) Therapie Systemische schimmelinfecties
Influenza - adviezen ten aanzien van empirische therapie oseltamivir Therapie Virale infecties
impetigo Therapie Huid en weke delen
hersenabces - onbekende verwekker Therapie Centraal zenuwstelsel
herpes zoster ophtalmicus Therapie Oog
herpes zoster (gordelroos, herpes zoster ophtalmicus) Therapie Virale infecties
herpes stomatitis (vanaf 6 weken) Therapie Virale infecties
herpes neonatorum (tot 6 weken) Therapie Virale infecties
herpes keratitis (vanaf 6 weken) Therapie Virale infecties
herpes genitalis Therapie Virale infecties
herpes encefalitis (vanaf 6 weken) Therapie Virale infecties
hemolytisch uremisch syndroom (HUS) Therapie Nieren en urinewegen
Helicobacter pylori Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - giardiasis (Giardia lamblia) Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Dientamoebiasis (Dientamoeba fragilis) Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Cryptosporidium species Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Blastocystis Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Amoebendysenterie (Entamoeba histolytica) Therapie Gastrointestinale infecties
gastroenteritis Therapie Gastrointestinale infecties
furunkel Therapie Huid en weke delen
fasciitis necroticans Therapie Huid en weke delen
faryngitis / tonsillitis Therapie Mouth and upper respiratory tract
erysipelas Therapie Huid en weke delen
epiglottitis Therapie Mouth and upper respiratory tract
epididymo-orchitis Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
enterobiasis (Enterobius vermicularis, aarsmade) Therapie Tropische en Parasitaire infecties
endocarditis, natieve klep - empirisch Therapie Hart en thorax
endocarditis, kunstmateriaal in situ - empirisch Therapie Hart en thorax
endocarditis – algemene principes Therapie Hart en thorax
ecthyma ulcus Therapie Huid en weke delen
ecthyma gangrenosum Therapie Huid en weke delen
cystitis Therapie Nieren en urinewegen
conjunctivitis - ophthalmia neonatorum Therapie Oog
congenitale CMV infectie Therapie Virale infecties
comm-acq pneumonie - onbek verw Therapie Onderste luchtwegen
cholangitis Therapie Intra-abdominale infecties
cervicale lymfadenitis, acuut Therapie Mouth and upper respiratory tract
cellulitis Therapie Huid en weke delen
candidemie / gedissemineerde candidiasis Therapie Systemische schimmelinfecties
candida oesofagitis Therapie Systemische schimmelinfecties
brucellose Therapie Tropische en Parasitaire infecties
Bordetella pertussis (kinkhoest) Therapie Onderste luchtwegen
bijtwonden Therapie Huid en weke delen
balanitis Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
bacteriurie - asymptomatisch Therapie Nieren en urinewegen
bacteriële vaginose (Gardnerella) Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
Artritis, septisch - onbekende verwekker Therapie Botten en gewrichten
artritis, Lyme Therapie Botten en gewrichten
appendicitis Therapie Intra-abdominale infecties
antibiotica-geassocieerde diarree - Clostridium difficile Therapie Gastrointestinale infecties
amoebenabces (Entamoeba histolytica) Therapie Intra-abdominale infecties
adnexitis/salpingitis/pelvic inflammatory disease (PID) Therapie Geslachtsorganen, obstetrie en SOA