Title Section Menu position
adnexitis/salpingitis/pelvic inflammatory disease (PID) Therapy Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
amoebenabces (Entamoeba histolytica) Therapy Intra-abdominale infecties
antibiotica-geassocieerde diarree - Clostridium difficile Therapy Gastrointestinale infecties
appendicitis Therapy Intra-abdominale infecties
artritis, Lyme Therapy Botten en gewrichten
Artritis, septisch - onbekende verwekker Therapy Botten en gewrichten
bacteriële vaginose (Gardnerella) Therapy Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
bacteriurie - asymptomatisch Therapy Nieren en urinewegen
balanitis Therapy Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
bijtwonden Therapy Huid en weke delen
Bordetella pertussis (kinkhoest) Therapy Onderste luchtwegen
brucellose Therapy Tropische en Parasitaire infecties
candida oesofagitis Therapy Systemische schimmelinfecties
candidemie / gedissemineerde candidiasis Therapy Systemische schimmelinfecties
cellulitis Therapy Huid en weke delen
cervicale lymfadenitis, acuut Therapy Mond en bovenste luchtwegen
cholangitis Therapy Intra-abdominale infecties
comm-acq pneumonie - onbek verw Therapy Onderste luchtwegen
congenitale CMV infectie Therapy Virale infecties
conjunctivitis - ophthalmia neonatorum Therapy Oog
cystitis Therapy Nieren en urinewegen
ecthyma gangrenosum Therapy Huid en weke delen
ecthyma ulcus Therapy Huid en weke delen
endocarditis – algemene principes Therapy Hart en thorax
endocarditis, kunstmateriaal in situ - empirisch Therapy Hart en thorax
endocarditis, natieve klep - empirisch Therapy Hart en thorax
enterobiasis (Enterobius vermicularis, aarsmade) Therapy Tropische en Parasitaire infecties
epididymo-orchitis Therapy Geslachtsorganen, obstetrie en SOA
epiglottitis Therapy Mond en bovenste luchtwegen
erysipelas Therapy Huid en weke delen
faryngitis / tonsillitis Therapy Mond en bovenste luchtwegen
fasciitis necroticans Therapy Huid en weke delen
furunkel Therapy Huid en weke delen
gastroenteritis Therapy Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Amoebendysenterie (Entamoeba histolytica) Therapy Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Blastocystis Therapy Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Cryptosporidium species Therapy Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - Dientamoebiasis (Dientamoeba fragilis) Therapy Gastrointestinale infecties
gastroenteritis - giardiasis (Giardia lamblia) Therapy Gastrointestinale infecties
Helicobacter pylori Therapy Gastrointestinale infecties
hemolytisch uremisch syndroom (HUS) Therapy Nieren en urinewegen
herpes encefalitis (vanaf 6 weken) Therapy Virale infecties
herpes genitalis Therapy Virale infecties
herpes keratitis (vanaf 6 weken) Therapy Virale infecties
herpes neonatorum (tot 6 weken) Therapy Virale infecties
herpes stomatitis (vanaf 6 weken) Therapy Virale infecties
herpes zoster (gordelroos, herpes zoster ophtalmicus) Therapy Virale infecties
herpes zoster ophtalmicus Therapy Oog
hersenabces - onbekende verwekker Therapy Centraal zenuwstelsel
impetigo Therapy Huid en weke delen
Influenza - adviezen ten aanzien van empirische therapie oseltamivir Therapy Virale infecties
invasieve schimmelinfectie (aangetoond of verdenking) Therapy Systemische schimmelinfecties
laryngo-tracheo-bronchitis Therapy Mond en bovenste luchtwegen
longabces Therapy Onderste luchtwegen
malaria quartana (Plasmodium malariae) Therapy Tropische en Parasitaire infecties
malaria tertiana (Plasmodium vivax / ovale) Therapy Tropische en Parasitaire infecties
malaria tropica (Plasmodium falcarium) Therapy Tropische en Parasitaire infecties
mastoiditis acuta Therapy Oor, neus en sinussen
mediastinitis Therapy Hart en thorax
meningitis (primair) - onbekende verwekker Therapy Centraal zenuwstelsel
meningitis (secundair) - onbekende verwekker Therapy Centraal zenuwstelsel
mondbodemflegmone/submandibulair abces Therapy Mond en bovenste luchtwegen
myiasis - vliegenlarven Therapy Tropische en Parasitaire infecties
necrotiserende enterocolitis Therapy Intra-abdominale infecties
odontogeen abces/infectie Therapy Mond en bovenste luchtwegen
osteomyelitis - chronisch Therapy Botten en gewrichten
Osteomyelitis acuta - onbekende verwekker Therapy Botten en gewrichten
otitis externa Therapy Oor, neus en sinussen
otitis externa maligna Therapy Oor, neus en sinussen
otitis media Therapy Oor, neus en sinussen
pancreatitis, necrotiserend Therapy Intra-abdominale infecties
parafaryngeaal/retrofaryngeaal abces Therapy Mond en bovenste luchtwegen
pericarditis (purulent) Therapy Hart en thorax
peritonitis - bij CAPD, onbekende verwekker Therapy Intra-abdominale infecties
peritonitis - primair (SBP) Therapy Intra-abdominale infecties
peritonitis - secundair (perforatie) Therapy Intra-abdominale infecties
pleuraempyeem Therapy Onderste luchtwegen
Pneumonie na (bijna-)verdrinking Therapy Onderste luchtwegen
Pneumonie, hospital acquired Therapy Onderste luchtwegen
postseptale cellulitis orbitae - onbekende verwekker Therapy Oog
preseptale cellulitis orbitae Therapy Oog
pyelonefritis Therapy Nieren en urinewegen
roodvonk Therapy Huid en weke delen
sepsis - vermoedelijk focus cholangitis Therapy Sepsis
sepsis - vermoedelijk focus tractus urogenitalis Therapy Sepsis
sepsis - vermoedelijk focus tractus digestivus Therapy Sepsis
sepsis, bij neutropenie Therapy Sepsis
sepsis, neonataal - onbekende verwekker Therapy Sepsis
sepsis, niet-neonataal - onbekende verwekker Therapy Sepsis
sepsis/bacteriemie - algemene principes therapie Therapy Sepsis
sepsis/bacteriemie - behandelduur Therapy Sepsis
sepsis/bacteriemie bij centraal veneuze lijn/catheter: algemene informatie Therapy Sepsis
sinusitis Therapy Oor, neus en sinussen
Spondylodiscitis acuta Therapy Botten en gewrichten
staphylococcal scalded skin syndrome Therapy Huid en weke delen
toxic shock syndroom Therapy Huid en weke delen
typhlitis (neutropene enterocolitis) Therapy Intra-abdominale infecties
urosepsis Therapy Sepsis