pyelonefritis

Advices

< 18 years
Priority Score Medication Remarks
Priority:
1st choice alternative
Medication:

amoxicilline + clavulaanzuur po 10 to 14 days

Priority:
1st choice alternative
Medication:

ceftibuten po 10 to 14 days

Comments

Voor kinderen <1 maand bij wie een sepsis/ meningitis nog niet is uitgesloten dient intraveneus gestart te worden. Zodra bloedkweek en liquorkweek negatief zijn kan oraal uitbehandeld worden.

Indien urosepsis bij kinderen > 1 maand behandelen conform therapieadvies bij urosepsis (hoofdstuk sepsis).    

Wanneer orale antibiotica bij aanvang van behandeling niet gegeven kunnen worden, behandel dan eerst intraveneus gedurende 2 tot 4 dagen met een 2e of 3e generatie cefalosporine, gevolgd door orale antibiotica op geleide van het gevoeligheidspatroon.

Men dient altijd rekening te houden met de resultaten van eerdere kweken.   

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

  • amoxicilline + clavulaanzuur
  • ceftibuten
Menu position
Metadata

Swab vid: G-390039.3
Updated: 08/03/2020 - 14:06
Status: Published