Influenza - adviezen ten aanzien van empirische therapie oseltamivir

Advices

< 18 years

Indications: luchtweginfectie waarvoor opname, korter dan 48 uur symptomen

Priority Score Medication Remarks
Medication:

oseltamivir po

Remarks:

Dosis oseltamivir: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/118/oseltamivir (Indicatie: Behandeling influenza)

< 18 years

Indications: luchtweginfectie waarvoor opname, langer dan 48 uur symptomen

Priority Score Medication Remarks
Remarks:

Overweeg empirisch oseltamivir, afhankelijk van de ernst van het klinisch beeld en onderliggend lijden. Bij immuungecompromitteerde patiënten wordt aanbevolen om laagdrempelig te starten.

Dosis oseltamivir: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/118/oseltamivir(link is external) (Indicatie: Behandeling influenza)

Comments

Bij verdenking op influenza dient oseltamivir overwogen te worden bij immuungecompromitteerde kinderen en/ of kinderen met een onderliggende cardiale, neuromusculaire of pulmonale aandoening. Start < 48 uur, bij immuungecompromitteerden < 72 uur.

Dit advies geldt tijdens het influenza seizoen. Overleg bij twijfel met de consulent kinderinfectieziekten.

Beëindig empirische oseltamivir behandeling indien de PCR voor influenza A virus en influenza B virus negatief is.

De standaard behandelduur van influenza met oseltamivir is 5 dagen. Voor advies over langere behandelduur en/of resistentie bepaling overleg met de consulent kinderinfectieziekten/microbioloog/viroloog.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

  • oseltamivir
Menu position
Metadata

Swab vid: G-291905.4
Updated: 10/16/2019 - 16:51
Status: Published