Helicobacter pylori

Advices

< 18 years
Priority Score Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

amoxicilline 10 to 14 days

+

claritromycine po 10 to 14 days

+

omeprazol 1mg/kg/24h 10 to 14 days

Remarks:

Dosis amoxicilline: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/7/amoxicilline

Dosis clarithromycine: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/311/claritromycine

Alle doseringen conform indicatie "Eradicatie H.Pylori (triple therapie)".

Omeprazol 1-2 doses; max. 40 mg/dag.

Priority:
2nd choice
Medication:

amoxicilline 10 days to 14

+

metronidazol po 10 to 14 days

+

omeprazol 1mg/kg/24h 10 to 14 days

Remarks:

Dosis amoxicilline: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/7/amoxicilline

Dosis metronidazol: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/100/metronidazol

Alle doseringen conform indicatie "Eradicatie H.Pylori (triple therapie)".

Omeprazol 1-2 doses; max. 40 mg/dag

Comments

Als na controle op eradicatie blijkt dat de behandeling niet effectief is geweest, wordt er een tweede behandeling gegeven met de andere keus eradicatie therapie voor opnieuw 14 dagen. Als deze ook faalt en/of er alarmsymptomen zijn, dan moet verwezen worden naar de kinderarts MDL voor een gastroscopie.

Sources

  1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28541262/

    Joint ESPGHAN/NASPGHAN Guidelines for the Management of Helicobacter pylori in Children and Adolescents (Update 2016), JPGN 2017;64: 991–1003

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

  • amoxicilline
  • claritromycine
  • omeprazol
  • metronidazol
Menu position
Metadata

Swab vid: G-277085.3
Updated: 12/20/2020 - 16:32
Status: Published