Home

Welkom bij het landelijke antibiotica-advies voor kinderen

Op deze site zijn opties te vinden voor empirisch antibiotica-beleid bij  kinderen. De adviezen zijn samengesteld door de werkgroep antibioticabeleid voor kinderen, onderdeel van de Sectie Pediatrische Infectieziekten en Immunologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, in samenwerking met de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid.

De adviezen op deze website zijn niet leidend, maar zijn bedoeld als ondersteuning in het formuleren van lokale antibiotica-adviezen voor kinderen.

Commentaar en feedback is mogelijk via [email-adres]

 

Update april 2018:

Adviezen zijn ingevoerd, we verwachten dat deze op korte termijn online in te zien zijn.